Piñczów Songwriter`s Festival
Dodane przez Per M dnia 01-09-2016 09:13
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival...
Tre rozszerzona
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival. Bêdzie folk, alt country, bêd± songwriterzy! 1 pa¼dziernika, w sali kinowej PSCK, wyst±pi± dla Was: HENRY DAVID’S GUN z Polski, TEDDY JR. z Holandii oraz SASHA BOOLE z Ukrainy. Bilety, w cenie 35 z³ obejmuj±ce udzia³ we wszystkich 3 koncertach, ju¿ do nabycia w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury.Sasha Boole - Дорога (The Road) OST Dustards


Teddy Jr. - Sitting on the Past


Henry David's GUN - "Melting Ice"