Tytu: Portal Informacyjny www.pinczow.org - Najlepszy portal w miescie :: Krematorium w Piñczowie

Dodane przez Per M dnia 21/02/2010 19:08
#1

W zwi±zku z tym ¿e w Piñczowie planowana jest budowa krematorium zachêcamy do udzia³u w ankiecie.
Oprócz tego chcieliby¶my poznaæ Wasze opinie w tej sprawie.