Tytu: Portal Informacyjny www.pinczow.org - Najlepszy portal w miescie :: Alkoholizm ?

Dodane przez Per M dnia 20/02/2010 18:26
#1

Lubicie alkohol? Ja tak. Zwyczajnie mi smakuje, czasem wykorzystujê go jako antidotum na smutek, pora¿kê czy nerwy. Lubiê czasem wypiæ drinka, piwo czy koniaczek. Tak dla odprê¿enia czy poprawy humoru. Prawie nigdy siê nie upijam, poniewa¿ zazwyczaj zaczyna siê od jednego drinka i koñczy siê na tym w³a¶nie jednym drinku.

Jaki jest Wasz stosunek do alkoholu? Móg³by przestaæ istnieæ, czy jest potrzebny?

Czy lubiæ alkohol, to ju¿ jaki¶ wstêp do alkoholizmu? Zobaczcie stadia choroby alkoholowej wg E. M. Jellinka:

Faza wstêpna prealkoholowa, trwaj±ca od kilku miesiêcy do kilku lat, zaczyna siê od konwencjonalnego stylu picia
Faza ostrzegawcza zaczyna siê w momencie pojawienia siê luk pamiêciowych - palimpsestów
Faza krytyczna rozpoczyna siê od utraty kontroli nad piciem
Faza przewlek³a zaczyna siê wraz z wyst±pieniem wielodniowych ci±gów

Dodane przez paulina dnia 23/02/2010 11:47
#2

Szczerze na pozór to nienawidzê alkoholu,móg³by dla mnie nie istnieæ.Ale gdy jestem w do³ku psychicznym,albo mam problem to czasami a raczej rzadko napije siê drinka b±d¼ ma³e piwko,ale z drugiej strony to alkohol nie za³atwi spraw czy smutku za nas.To nie jest droga do wyj¶cia.

Dodane przez Pixard dnia 25/02/2010 16:28
#3

Wszystko Jest Dla Ludzi, ale wiadomo trzeba Mieæ umiar. Nie potrafiê powiedzieæ czy jest zbêdny czy nie, ale lubiê czasem siê napiæ chyba jak ka¿dy. Najczê¶ciej, co prawda okazyjnie, ale bez okazji tez jest dobrze :) Takie jest Moje Zdanie na ten temat

Dodane przez adik6 dnia 09/06/2011 19:25
#4

Alkochol to zguba ludzko¶æi tak ka¿dy powie co nie pije!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D